Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
halve bollen en verscheidene andere proeven de bewijzen
van de drukking der lucht zooals die door de luchtpomp
wordt aangetoond.
Door de luchtpomp bewijst men tevens, dat in het
luchtledige alle lichamen, zoowel zware als lichte, even
spoedig vallen ; ook dat het geluid door de lucht wordt
voortgeplant; want als men onder den ontvanger een
klein uurwerk plaatst, dat eenige minuten achter elk-
ander slaat, zal men het geluid hooren verminderen ,
naarmate men de lucht verdunt, en het zijn sterkt©
hooren hernemen, naarmate de lucht weder in den
ontvanger wordt toegelaten.
Luchtperspomp.
Dit werktuig, bestemd om de lucht in een afgesloten
ruimte te zamen te persen, verschilt alleen daarin van
de luchtpomp, dat de kleppen zich niet van beneden
naar boven , maar omgekeerd , van boven naar beneden
openen, en dat de ontvanger door middel van metalen
staven, stevig op de plaat bevestigd is. De verklikker
bestaat hier uit een manometer met samengeperste lucht;
een rechte buis gevuld met lucht en van boven geslo-
ten, staat met het open ondereinde in een bakje met
kwik; naarmate de drukking der samengeperste lucht
op het kwik toeneemt, stijgt dit in de buis en perst de
lucht, die daar boven is, in een kleinere ruimte te
zamen; zoodat, volgens de wet van boyle, een samen-
persing tot de helft, tot het een derde of een vierde
van zijn oorspronkelijk volumen een drukking aanwijst
van twee, drie of vier atmosferen.
Dikwijls bedient men zich echter van een veel een-
voudiger werktuig, dat uit een metalen pompbuis be-
staat , voorzien van een zuiger zonder klep. De pomp-
buis heeft van boven een zijdelingsche opening in den
wand , en geheel van onderen, waar men haar vast kan
schroeven op de ruimte, waarin de lucht samengeperst
moet worden, een klep, die zich naar beneden opent.
Telkens wanneer men den zuiger omlaag drukt, wordt
al de lucht, die zich in de pompbuis bevindt, in den
ontvanger gedreven. Bij het ophalen belet de klep het
ontsnappen van de ingeperste lucht; er ontstaat dus
onder den zuiger een luchtledige ruimte, die zich echter