Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
Verbindt men nu het vat A, terwijl het geheel ge-
vuld is, met kwik, met de ruimte waarin men de lucht
wil verdunnen, en laat men daarna het kwik tot be-
neden A dalen , dan zal de lucht uit die ruimte zich
ook in het vat A verspreiden en dus verdund worden.
Sluit men nu weder de verbinding dier ruimte met het
vat A af, dan zal bij opheffing van het vat B de lucht
in vat A worden samengedrukt door de stijging van het
kwik, terwijl de lucht in de afgesloten ruimte verdund
blijft. Men behoeft nu slechts er voor te zorgen dat de
lucht uit het vat A , door een daarop geplaatste buis,
kan ontsnappen.
Door deze handeling een onbepaald aantal malen te
herhalen kan men de lucht in de afgesloten ruimte al
meer en meer verdunnen.
Proeven met de luchtpomp.
De luchtpomp is een van de gewichtigste werktui-
gen , waarvan men zich bij de studie der natuurkunde
bedient. Met haar kan een groot aantal van de leer-
rijkste proeven genomen worden. Wij zullen er eenige
aanhalen.
De lucht is door haar gehalte aan zuurstof noodza-
kelijk voor de ademhaling en ter onderhouding van de
verbranding. Wanneer men een vogeltje onder de klok
der luchtpomp plaatst en dan de lucht verdunt, valt
het diertje spoedig in zwijm , en zou weldra sterven ,
indien men de lucht niet spoedig deed toetreden. Plaatst
men een aangestoken kaars onder den ontvanger, dan
begint de vlam na eenige pompslagen merkbaar te ver-
flauwen en te dansen, en zoo men voortgaat de lucht
te verdunnen, gaat de kaars spoedig uit.
Een blaas, waarin eenige lucht is, zal zich, onder de
luchtpomp gelegd, bij het pompen sterk uitzetten en
eindelijk zóó gespannen kunnen worden, dat zij berst.
Een stuk van zulk eene blaas over een koperen ring
gespannen , maakt bij het uitpompen der lucht een holte
en door de buitenlucht gedrukt, springt zij met een
sterken knal uiteen. Zoo zijn de fontein in het lucht-
ledige , het overgaan van water uit het eene in het
andere fleschje, wanneer die met een dubbel gebogen
buisje verbonden zijn, de zoogenaamde Maagdenburger