Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
116
den ontvanger verdund is, dient de zoogenaamde ver-
klikker. Hij bestaat in een gebogen glazen buis, be-
sloten in een glazen klok E, die alleen met de opstaande
buis, die door I loopt, en dus met den ontvanger ge-
meenschap heeft, zoodat de lucht in dit klokje in
dezelfde mate verdund is, als in den ontvanger. Die
kromme buis is een soort van hevelbarometer, wiens
gesloten arm even lang is als de opene. Daar de ge- ■
sloten arm slechts kort is, is hij, zoo lang er nog geen
luchtverdunning heeft plaats gehad, geheel met kwik
gevuld. Naarmate de lucht wordt weggepompt, daalt
het kwik in den gesloten, en rijst in den open arm, en
zou in beide even hoog moeten staan, bij een volkomen
luchtledig in den ontvanger. Dit kan echter niet bereikt
worden ; het kwik staat dan ook in den gesloten arm
altijd nog een of twee mM. hooger dan in den openen.
Daar nu de gewone barometerstand 760 mM. is, bewijst
dit, dat altijd nog een of twee zevenhonderd-zestigste
deelen van de lucht in de klok achterblijven.
Wanneer de lucht uit een klok genoegzaam is weg-
gepompt, wordt deze door de buitenlucht zoo stevig op
de plaat gedrukt, dat men er de klok niet af kan trek-
ken , voor men de dampkringslucht weder heeft binnen-
gelaten. Daartoe is de geleibuis bij D van een kraan
voorzien, die men slechts heeft om te draaien, om de
lucht duidelijk te hooren binnenstroomen. In de beide
dekstukken der pompcylinders is natuurlijk een opening,
die dient om bij het ophalen van den zuiger de lucht
gelegenheid te geven om te ontsnappen.
Tegenwoordig zijn er ook kwikluchtpompen in gebruik,
waarmede men nog grooter luchtverdunning kan ver-
krijgen dan met de hierboven beschrevene.
Het beginsel der kwikluchtpomp is het volgende:
men bevestigt op een verticale houten plank een glazen
vat A, dat van onderen eindigt in een glazen buis.
Deze buis wordt aan het benedeneinde omgeven door
een caoutchoucbuis, waarvan het andere einde verbon-
den is aan een tweede vat B. In deze vaten A en B
en in de verbindingsbuizen is zooveel kwik, dat het vat
A geheel gevuld kan worden als men het vat B opheft,
doch dat tevens het kwik tot beneden A kan dalen, als
men het vat B naar omlaag beweegt.