Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
113
den zuiger, die in het midden doorboord is en alzoo
een kanaal vormt, en de andere, de hartklep , daar ,
waar de pompbuis zich met de zijdelingsche buis ver-
eenigt. Deze beide kleppen zijn, als de pomp in rust is,
door haar gewicht gesloten; maar zij openen zich, zoo-
dra het ondervlak meer gedrukt wordt dan het bo-
venvlak.
Zoodra de zuiger naar boven gaat, wordt de lucht
beneden den zuiger verdund. De zuigerklep blijft ge-
sloten wegens de meerdere drukking, die zij van boven
ondervindt. In de teekening, fig. 39 , is de zuigerklep
open voorgesteld , zij moet echter in dien stand van den
zuiger gesloten zijn, dus horizontaal liggen. De lucht
in de klok en in de buis zet zich uit, opent de hart-
klep en komt in de pompbuis. Gaat de zuiger vervol-
gens naar omlaag, dan wordt de lucht, die in de
pompbuis is , en die niet door de hartklep terug kan ,
omdat deze zich slechts naar boven opent, samenge-
perst , en krijgt daardoor spankracht genoeg, om de
zuigerklep op te lichten en te ontsnappen; bij een
tweeden zuigerslag herhalen zich dezelfde verschijnse-
len , zoodat bij eiken op- en nedergang van den zuiger
de kleppen zich beurtelings openen en sluiten en een
gedeelte van de lucht, die in de klok is, naar buiten
gedreven wordt.
Men moet echter niet gelooven , dat men op die wijze
al de lucht uit de klok verwijderen kan; met andere
woorden, dat men, zoo voortgaande, een volkomen lucht-
ledig verkrijgt. Al wat men bewerkt is, dat de lucht
in de klok in een hoogen graad verdund wordt. Im-
mers telkens wanneer men den zuiger ophaalt, verdeelt
zich de lucht uit de klok , over klok en pompbuis, en
alleen die lucht, die zich in de pompbuis bevindt, wordt
uitgedreven. Maar er is nog iets ; wanneer na een aan-
tal slagen de lucht in het werktuig in zekere mate ver-
dund is, krijgt deze lucht ook na het nederdrukken van
den zuiger, geen spankracht genoeg om de zuigerklep
op te tillen, zoodat verdere verdunning dan onmogelijk
wordt.
Om het werktuig gemakkelijker en juister te doen
werken, geeft men het twee pompbuizen en richt het
verder zoo in als fig. 40 en 41 aantoonen , waarin de
HELGE, Natuurk. 1 5de druk. 8