Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
112
manometers laat men echter het gas of den stoom, waarvan
men de spanning wil bepalen, in een platte, dunne, gebo-
gen metalen buis stroomen. De drukking van binnen
zal dan grooter worden dan de drukking van buiten en
dientengevolge zal de buis een vormverandering onder-
gaan , die overgebracht wordt op een wijzer.
De schaalverdeeling wordt aangebracht door vergelij-
king met een open kwikmanometer.
Werktuigen, gegrond op de eigensclmppen
der gassen in liet algemeen , en der lucht In
het bijzonder.
Wanneer men de lucht in een afgesloten ruimte ver-
dunt, of wanneer men haar tot zekeren graad verdicht,
kunnen in zulk een ruimte proeven genomen worden,
die even belangwekkend als leerzaam zijn ; bovendien
wordt de luchtverdunning en samenpersing ook in de
industrie veel toegepast. Het is daarom nuttig de toe-
stellen te leeren kennen, die men daartoe gebruikt, en
daaronder bekleedt de luchtpomp een eerste plaats.
De luchtpomp.
De luchtpomp is een werk-
tuig, bestemd om uit een ge-
geven ruimte de lucht te ver-
wijderên of haar althans zeer
te verdunnen. Zij werd in
de zeventiende eeuw door
otto von guericke, burge-
meester van Maagdenburg,
uitgevonden.
Dit werktuig bestaat in
zijn eenvoudigsten vorm (zie
fig. 39) uit een glazen of me-
talen cylinder, waarin de zuiger nauwsluitend op en neder
bewogen kan worden. Het onderste gedeelte van dezen
cylinder staat door middel van een horizontale buis, gelei-
buis genaamd, in gemeenschap met de klok, waaruit men
de lucht verwijderen moet, die men gewoonlijk den recipi-
ent of ontvanger noemt. Van twee kleppen, die beide naar
boven openen, bevindt de eene, de zuigerklep, zich in