Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ill
gebogen buis bedienen, die in de onderste bocht kwik
bevat, en waarvan de open lange arm gemeenschap
heeft met de ruimte waarin het gas besloten is, welks
spankracht men wil meten; het verschil tusschen de
hoogte van het kwik in den eenen en den anderen arm
wijst dan aan , hoeveel de spankracht van het gas van
de dampkringsdrukking verschilt.
Indien men de spankracht wil meten van een gas, dat
zeer samengedrukt is, of de spankracht van den stoom
in een stoomketel, bedient men zich van een werktuig,
dat men manometer noemt. In zijn eenvoudigsten vorm
is het een buis , die met de barometerbuis overeenkomt.
Het gas drukt hier op het kwik in den eenen arm, ter-
wijl de andere open is; het verschil tusschen de beide
hoogten bepaalt hoeveel het gas meer drukt dan de
dampkring. Zulk een werktuig noemt men manometer
met vrijen luchtdrtik of open manometer.
De manometer met saamgeperste lucht of gesloten ma-
nometer verschilt alleen daardoor van den vorigen, dat de
lange arm van boven gesloten is en boven het kwik
lucht bevat; de spanning
van het te onderzoeken
gas moet dus niet alleen
een zekere hoeveelheid
kwik oplichten , maar te-
vens de lucht die er zich
boven bevindt, ineenper-
sen. Beide soorten van
manometers zijn van scha-
len voorzien, waarop de
uitgeoefende drukking in
dampkringsdrukkingen of
zoogenoemde atmosferen
is aangewezen.
Algemeen zijn tegen-
woordig ook metaal-msMO-
meters in gebruik bij lo-
comotieven , bierpompen
enz. De metaal-manome-
ters berusten op hetzelfde
beginsel als de metaal-ba-
rometers; bij de metaal-

Fig. 38.