Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
is. Als de buis lang genoeg is, en men nogmaals zoo-
veel kwik bijvoegt, dat het verschil nu tweemaal de
hoogte van het kwik in den barometer bedraagt, dan
zal de hoeveelheid lucht tot op een derde van de oor-
spronkelijke ruimte worden samengedrukt; terwijl zij
drie dampkringsdrukkingen te weerstaan heeft, waar-
van twee door het kwik worden voorgesteld. Derhalve:
het volumen van eenig gas is in de omgekeerde reden
van den druk die er op wordt uitgeoefend.
Nauwkeurig genomen proeven hebben bewezen dat
de wet van Boyle voor drukkingen, grooter dan één
atmosfeer, niet doorgaat, maar dat alle gassen, uitge-
zonderd waterstofgas, meer worden samengedrukt dan
volgens die wet het geval moest zijn. Bij drukkingen
echter van méér dan 100 atmosferen is de afwijking
juist omgekeerd. Die afwijkingen worden bij gewone
berekeningen en niet zeer groote drukkingen niet in
aanmerking genomen, en de wet als geldig beschouwd.
Zóó geldt zij ook voor alle enkelvoudige en samenge-
stelde gassoorten, en zelfs voor dampen, mits de druk-
king niet zoo groot wordt, dat gassoorten en dampen
op het punt zijn tot vloeistoffen verdicht te worden;
want de gassen verliezen , als zij aan groote drukking
en zeer lage temperatuur zijn blootgesteld , hun gas-
vormigen toestand, en gaan over in vloeistoffen, ge-
lijk dit steeds met de dampen plaats heeft.
Haat van de spankracht der gassen.
Dezelfde getallen die de betrekkingen aanwijzen van
de drukking, waaraan een gas is blootgesteld, geven ook
de verhoudingen aan van de spankracht van dit gas bij
verschillende drukking , omdat het door die spankracht
evenwicht met .die drukking maken moet. Daaruit volgt,
dat de spankracht van een gas evenredig is met zijn
dichtheid, omdat volgens de wet van Boyle de dichtheid
in dezelfde evenredigheid aangroeit als de drukking.
Het nauwkeurigste middel om de spankracht van een
gas te meten, bestaat daarin, dat men onderzoekt, hoe
hoog de kolom eener vloeistof moet zijn, om met die
spankracht evenwicht te maken.
Voor gassen, wier spanning weinig verschilt met de
drukking der lucht, kan men zich van een dubbel om-