Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
109
tvichtshoeveelheid gas is , bij onveranderde temperatuur ,
omgekeerd evenredig met de drukking die er op wordt
uitgeoefend; en ook de spankracht van een zelfde ge-
wichtshoeveelheid gas is , bij onveranderde temperatuur ,
omgekeerd evenredig met het volumen dat het inneemt.
Wanneer alzoo eenig gas, blootgesteld aan de druk-
king van een kilogr., een volumen inneemt van een dM',
zal het volumen slechts een halve dM' zijn, zoodra de
drukking twee kilogr. bedraagt, en ook wanneer het
volumen tweemaal ikleiner wordt, zal de spankracht
tweemaal grooter worden.
Om de waarheid van de wet van
Boyle te bewijzen, bedient men
zich van de buis van Marioite ,
dit is een omgebogen buis met
ongelijke armen, waarvan de lang-
ste open, de kortste daarentegen
gesloten is. Hierin giet men kwik,
tot het zich in beide armen even
hoog, bijvoorbeeld tot in O, verheft;
iets dat gemakkelijk te verkrijgen
is, door een weinig lucht uit den
gesloten arm te doen ontsnappen.
Men verkrijgt alzoo een afgeschei-
den volumen lucht, waarvan de
inhoud door de verdeelingen op
de buis aangebracht, volkomen be-
kend is, en dat alleen aan de druk-
king van den dampkring onder-
worpen is. Indien men vervolgens
zooveel kwik in den langen arm
giet, dat het verschil tusschen de
oppervlakte bij 5 en 81 gelijk is
aan de hoogte van den barometer,
dan zal de lucht in den gesloten
arm slechts de helft van de oor-
spronkelijke ruimte innemen. Zij
ondergaat dan de dubbele druk-
king ; vooreerst de gewone damp-
kringsdrukking op het kwik bij 81,
en dan nog de drukking van de
kwikkolom 5 tot 81, die even groot
Fig. 37.