Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
king door vloeistoffen uitgeoefend, gelden ook voor de gas-
sen ? — Wat is de maat voor do drukking der lucht ? —
Door welke proef bewijst men dit ? — Wat is een barometer ? —
Hoeveel soorten van barometers onderscheidt men, wat den
vorm aangaat? — Geef een beschrijving van den bakbaro-
meter. — Hoe voorziet men hem van een schaal ? — Geef een
beschrijving van den hevelbarometer, van dien van lüSSAC ,
van den wgzerbarometer en van den metaalbarometer, — Tot
welk verschillend gebruik d'ieni de barometer? — Hoe jbepaalt
men de drukking, die de dampkring cp eenige plaats uit-
oefent ? — Hoe groot is de drukking van den dampkring op
het lichaam van den mensch ? — Is de drukking der lucht
overal even groot ? — Wijzen de veranderingen van den
barometerstand ook veranderingen in den dampkring aan ? —
Hoe zijn de veranderingen van het weder op den barometer
aangewezen ? — Verklaar eens hoe de barometer dienen kan
om de hoogte van eenige plaats te meten.
NEGENDE HOOFDSTUK.
Spankracht der gassen. — Wet van boyle. — Maat van
de spankracht der gassen. — "Werktuigen gegrond op de eigen-
schappen der gassen in het algemeen en der lucht in bet bij-
zonder. — Luchtpomp. — Luchtperspomp.
üpankracht der gassen.
De moleculen van een gas zijn Toortdurend in zeer
snelle beweging , wanneer dus een gasmassa zich in een
gesloten vat bevindt, zullen de moleculen voortdurend
tegen de wanden yan het vat aanbotsen ; dit onnoemlijk
aantal botsingen tegen de wanden van het vat vormt
een drukking tegen de wanden en die drukking wordt
genoemd de spankracht van het gas. Die spankracht
van het gas staat in verhouding tot het volumen, dat het
inneemt, en wordt bepaald door de wet van Boyle, een
Engelsch natuurkundige, die in 1660 dftze wet gevon-
den heeft. Eenige jaren later is deze wet ook gevonden
door een Fransch natuurkundige Mariotte , zonder er
mede bekend te zijn dat zij reeds door Boyle gevon-
den was.
Wet van Boyle.
Deze wet luidt aldus : het volumen van een zelfde ge-