Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
107
aangegeven , de zoogenaamde weerkaarten, en uit de
toestanden die de weerkaarten ons doen kennen (waarbij
de ligging en de grootte van de depressiefs van den meesten
invloed zijn) wordt dan de weersgesteldheid die te wach-
ten is voorspeld, echter nooit met volkomen zekerheid.
Het zeer algemeene volksgeloof dat de maan invloed
heeft op het weer, heeft aanleiding gegeven tot zeer
nauwkeurige en langdurige onderzoekingen daaromtrent;
men heeft daarbij gevonden dat die invloed niet bestaat.
Het meten der lioogtcn.
. Daar het enkel de drukking der lucht is, die de
kwikkolom in de barometerbuis doet rijzen en dalen,
temperatuursveranderingen hierbij niet in aanmerking
genomen , is het natuurlijk dat deze drukking vermin-
deren moet, naarmate men zich hooger in den damp-
kring verheft, omdat dan de hoogte der drukkende
luchtkolom vermindert. Het is daarom gemakkelijk te
begrijpen , hoe men met behulp van den barometer de
hoogte van eenige plaats berekenen kan. Indien de
barometer aan den voet eens torens 76 cM. en boven in
de torenspits 75,6 cM. aanwijst, zal het voldoende zijn
de hoogte van een luchtlaag te berekenen, die dezelfde
drukking uitoefent als 4 mM. kwik. Nu is bekend, dat
de dichtheid der lucht het 770e deel is van die des waters
en de dichtheid des waters weder 13,59 maal kleiner
is dan die van kwik, zoodat de drukking der lucht
10464 maal kleiner is dan van het kwik; waaruit blijkt
dat de dikte der luchtlaag of de hoogte van den toren
zal bedragen 4 maal 10,464 of ongeveer 42 M.
Daar in hoogere luchtlagen de dichtheid der lucht al
meer en meer afneemt, is echter de juiste berekening
van de hoogten van torens en bergen ingewikkelder
dan hier eenvoudigheidshalve wordt aangegeven.
VRAGEN.
"Wat verstaat men door den dampkring, wat door drukking
van den dampkring ? — Door welke proef bewijst men dat da
lucht zwaarte beeft ? — Door -wien is de zwaarte der lucht
ontdekt? — Door welke proeven is men daaromtrent tot ze-
kerheid gekomen ? — Welke grondstellingen voor de druk-