Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
middelden barometerstand aanwijst, 760 niM., verander-
lijk ; bij een nog kleiner getal, b. v. 750 mM., regen of
wind; bij 740 mM. sterke regen of wind en bij 730
mM. storm.
Neemt men echter gedurende langen tijd den baro-
meterstand geregeld svaar, dan blijkt al zeer spoedig
dat niet altijd bij een barometerstand lager dan 760 mM.,
de wind zuidwestelijk, en bij een stand hooger dan 760
mM., de wind oostelijk of noordoostelijk is ; en nog veel
minder dat het eerste regen en het tweede goed weer
voorspelt. Alleen een snelle daling van het kwik in den
barometer voorspelt storm.
Om weervoorspellingen te doen, die meer waarde heb-
ben , die meer zekerheid geven , ofschoon nooit volko-
men zekerheid, is de gelijktijdige waarneming noodig
van den barometerstand, de temperatuur en weersge-
steldheid op verschillende plaatsen.
Om de windrichting te bepalen, die te wachten is ,
heeft Büijs Ballot de volgende wet gevonden:
Op het Noordelijk Halfrond draaien de luchtdeeltjes
om de plaats van kleinsten luchtdruk en wel tegen de
zon in (d. w. z. tegen de richting van de horlogewij-
zers) ; zoo men nu naar het punt van laagsten druk ziet,
dan zal de wind, rechthoekig op de gezichtsrichting,
van de linkerhand moeten komen.
In het Zuidelijk Halfrond heeft het tegenovergestelde
plaats.
De lucht stroomt dus niet rechtstreeks van de plaatsen
van hoogen luchtdruk (plaatsen van maximum luchtdruk)
naar de plaatsen van lagen luchtdruk (plaatsen van
minimum luchtdruk of depressiefs) ; maar is nu door ge-
lijktijdige waarneming op verschillende plaatsen de stand
van den barometer op die plaatsen en alzoo de ligging
van de depressie bekend, dan kan men met behulp van
deze wet de windrichting, die te wachten is, bepalen.
De inrichtingen, waar men de gelijktijdige waarne-
mingen doet omtrent barometerstand niet alleen, maar
ook omtrent de richting, snelheid en sterkte van den
wind, en omtrent alles wat op den toestand van den
dampkring betrekking heeft, dragen den naam van
meteorologische observatoriums; de waarnemingen, daar
gedaan, worden voor de verschillende plaatsen op kaarten