Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
tot kleiner omvang te brengen, en dit doet zij ook
werkelijk eenigszins. Dat zij het niet meer doet, en
wij er niets van merken, komt daarvan , dat wij ook
lucht in ons lichaam hebben , overal waar zich bloed of
ander vocht bevindt, en dat die lucht evenwicht met de
buitenlucht maakt.
Dat werkelijk de lucht in ons lichaam een drukking
naar buiten uitoefent, blijkt zoodra wij op eenig ge-
deelte der huid de drukking der buitenlucht wegnemen.
"Wanneer wij een tabakspijp met het open gedeelte van
den kop op het binnenvlak van de hand zetten, en dan
aan den steel zuigen, dat is , de lucht in de pijp ver-
dunnen , drukt terstond de lucht die in de hand is,
een gedeelte der huid in den pijpekop.
Het blijkt ook , wanneer men de hand op een glazen
cylinder legt, waaruit men de lucht kan wegpompen.
Na een paar slagen drukt de lucht, die zich in de hand
bevindt, deze zoozeer in den cylinder, dat men haar er
niet kan afnemen , voor de lucht toegang tot den cylin-
der verkregen heeft.
De drukking van den dampkring verandert met de
plaats waar men zich bevindt. Zij verandert ook op
dezelfde plaats, waarvan men zich gemakkelijk overtuigt
door den barometer op verschillende uren van den dag
waar te nemen. Deze dagelijksche verandering van den
barometer , die in de gematigde luchtstreek zeer merk-
baar is , is in de heete gewesten der aarde vrij onbe-
duidend.
Voorspelling van het weder.
De stand van den barometer staat in verband met
de richting en de sterkte van den wind ; toch is het
geheel verkeerd weervoorspellingen te doen uitsluitend
uit de waarneming van den barometerstand op ééne
plaats. Het is gebleken, dat in westelijk Europa de
barometerstand het hoogst is bij N. O. en O. wind, het
laagst bij Z. W. wind, en daar nu de Z. W. wind, die
van den zeekant komt, gemiddeld meer regen aanbrengt
dan de N. O. en O. winden , heeft men bij het getal
dat zeer hoogen barometerstand aanwijst, b. v. 785 mM.,
het woord zeer droog geplaatst; bij een kleiner getal,
b.v. 775 mM., vast weder; bij het getal dat den ge-