Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
bakbarometers, doch nauwkeurig genoeg voor het da-
gelijksch gebruik ; het groote voordeel van deze baro-
meters is dat zij gemakkelijker verplaatsbaar zijn eu
minder breekbaar dan de kwikbarometers.

Crebi-ulk van den barometer.
De barometer wordt aangewend, om de grootte en
de veranderingen van de drukking des dampkrings te
bepalen ; om door middel van die veranderingen de ver-
anderingen van het weder te voorspellen, en om te
onderzoeken op welk een hoogte men zich boven de
oppervlakte der aarde bevindt.
Orootte en verandering van de dampkrings-
drukking.
Zoodra men de hoogte van den barometer op eea
plaats kent, kan men gemakkelijk de drukking bereke-
nen die de lucht uitoefent. Deze drukking is namelijk
gelijk aan het gewicht van een kolom kwik, die tot
basis heeft de oppervlakte waarop de drukking
plaats heeft, en tot hoogte, de hoogte van
het kwik in den barometer; of wel, zij is ge-
lijk aan een kolom water, die 13,6 maal zoo
hoog is als de ovengenoemde kwikkolom. Aan
de oppervlakte der zee is de gemiddelde hoogte
76 cM. kwik of 1033 cM. water, hetgeen een
gemiddelde drukking geeft van 103,3 kilogr.
op eiken dM', of op een vierkanten Meter
10330 kilogrammen. Indien men uitrekent ^
welke drukking de lucht uitoefent op het op-
pervlak van het lichaam van een mensch van
middelbare grootte, dat men op anderhalven
vierkanten Meter kan stellen , vindt men daar-
voor het verbazende gewicht van ruim 15000
kilogr. Wij gevoelen daar echter niets van,
en geen wonder ; want die drukking heeft niet
plaats op een enkel punt van ons lichaam en
in een bepaalde richting, maar overal en in
alle richtingen even sterk; zoodat wij evenveel
rechts als links, evenveel naar beneden als
omhoog gedrukt worden. Die drukking strekt
Tig 36. alleen om ons in elkander te drukken en