Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
niet tegen een mahoniehouten bord, maar in een koperen
koker bevestigd.
Wijierbarometer.
De wijzerbarometer , in fig. 34
afgebeeld, komt, wat de inwen-
dige samenstelling aangaat, met
den hevelbarometer overeen. Daar
men van dezen barometer een
sierlijk meubelstuk gemaakt heeft,
kan men van de hevelvormige
buis, in fig. 36 voorgesteld, niets
< zien. De veranderingen in den
stand van het kwik worden aan-
gewezen door een wijzer, die
over een soort van wijzerbord
draait. De as van dezen wij-
zer draagt tevens een schijQe,
waarover een zijden draad loopt.
Aan het eene einde van dezen
draad hangt een drijver, die bij
a op het kwik in het open eind
der buis rust en door het stij-
gende of dalende kwik medege-
voerd wordt. Aan het andere
einde hangt een tegenwichtje h,
iets lichter dan de drijver, en dat
den draad gespannen houdt. Op
Fig. 34. den omtrek van het wijzerbord
vindt men de gewone aanwijzingen, waarover wij later
spreken.
IMetaalbaroineter.
De metaalbarometer heeft een inrichting, die geheel
afwijkt van de reeds beschreven kwikbarometers. De
metaalbarometer, ook wel aneroïde-harometer genoemd,
berust op de eigenschap der veerkracht bij buiging;
het werktuig bestaat uit een zooveel mogelijk luchtledig
gemaakte, metalen doos, waarvan het geelkoperen dek-
sel M een gegolfde gedaante heeft, om een groot op-
pervlak aan de luchtdrukking bloot te stellen, en de
veerkracht te bevorderen. Wanneer nu de luchtdruk-