Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
gering en kan voor gewone waarnemingen verwaarloosd
worden.
Foetin heeft den bakbarometer gewijzigd; hij deed
den bodem van het bakje vervaardigen van een stuk
dassevel, dat door middel van een schroef hooger of
lager gebracht kan worden, om alzoo de oppervlakte
van het kwik in het bakje steeds op dezelfde hoogte
te houden.
Hevelbarometer.
De hevelbarometer, uitgevonden door deluc , bestaat
uit een kromme buis met twee zeer ongelijke armen.
De kortste arm, die open is, vervangt het kwik-
bakje bij den vorigen. Daarin oefent de lucht
haar drukking op het kwik uit. De hoogte der kwik-
kolom , die evenwicht maakt met den luchtdruk, is de
afstand tusschen het oppervlak van het kwik in den
kortsten en in den längsten arm. Om deze hoogte te
meten , bedient men zich van een schaal, wier nulpunt
ergens tusschen de beide kwikspiegels ligt en waarop
de mM. zoowel van het nulpunt naar boven , als van
dat zelfde punt naar beneden gerekend worden. Men
moet dus om den stand van den barometer te verkrijgen,
de aanwijzingen van de beide kwikspiegels te zamen
tellen; staat bijvoorbeeld de bovenste oppervlakte 374
mM. boven en de andere 383 mM. beneden het nulpunt,
dan is de hoogte van den barometer 757 mM.
De hevelbarometer van gay-lussac is een wijziging
van den voorgaanden, waardoor hij beter geschikt is,
om op reis en bij wetenschappelijke onderzoekingen
gebruikt te worden. De beide armen van den hevel
zijn door een nauw buisje vereenigd, waarvan de
opening te klein is, om te gelijkertijd aan kwik en
lucht doortocht te verleenen, en dat het opstijgen van
lucht in den langen arm belet. De korte arm is
ook gesloten en heeft slechts een opening groot ge-
noeg om lucht, maar te klein om kwik door te laten.
Men kan daarom het werktuig omkeeren, zonder dat
er kwik ontsnappen kan ; men doet dit zoo dikwijls men
den barometer naar een andere plaats wil overbrengen;
bij het omkeeren zorgende, dat het kwik zioh naar den
langen arm begeeft. Voor het gebruik op reis is hij