Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lÜO
en plaatst haar met dit uiteinde in een
bakje met kwik. Wanneer men nu den
vinger wegneemt, daalt het kwik, dat
eerst de geheele buis vulde, eenige cM.
en blijft op een bepaalde hoogte staan.
De ruimte boven de kwikkolom is dan
luchtledig, en moet het volkomen zijn;
want zoo er een weinig lucht bleef, zou
zij door haar spankracht bestendig op het
kwik drukken, en dit beletten tot zijn
ware hoogte op te klimmen. Dit is de
reden, waarom men het kwik bij kleine
hoeveelheden in de buis brengt en die
telkens verwarmt om de luchtbelletjes te
verdrijven, die aan de wanden der buis
kleven. Om te onderzoeken of bij het
omkeeren ook eenige lucht binnengedron-
gen is, houdt men de buis eensklaps
schuin; indien dan het kwik met een
helderen slag tegen den bodem valt, kan
men overtuigd zijn, dat er geen lucht
ingedrongen is.
Hoe grooter de drukking der lucht is,
zooveel te meer zal zij ook het kwik
Fig. 33. uit den bak door het open einde in de
buis dringen. Maar, om gemakkelijk te onderschei-
den hoe ver het is opgeklommen of nedergedaald, moet
de barometer van een schaal voorzien zijn. Deze
schaal wordt vastgehecht aan een houten plankje,
waaraan ook de buis en het kwikbakje verbonden zijn ;
schaal en buis moeten zuiver verticaal staan. De schaal
zelf is verdeeld in cM., die weder in mM. zijn afge-
deeld , zoodat het nulpunt van deze schaal overeenkomt
met het oppervlak van het kwik in het bakje. De
schaal loopt echter gewoonlijk slechts van 731 tot 785
mM., omdat dit de grenzen zijn, die door stijging en
daling van het kwik zelden overschreden worden.
De oppervlakte van het kwik in het bakje is echter
niet altijd even hoog; want naarmate het kwik in
de buis stijgt, moet het in het bakje dalen; daar
echter de eerste oppervlakte veelmalen kleiner is
dan de laatste, is de verplaatsing van het nulpunt