Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
uitoefent, volgens de wetten der hydrostatica tot maat
hebben het gewicht van een kolom lucht, die het ge-
drukte oppervlak tot basis en den afstand van haar
zwaartepunt tot de uiterste grenzen van den dampkring
tot hoogte heeft.
Indien men een buis A B , die aan
de beide einden A en B open is, met
het uiteinde B in een glas met water
plaatst, dan zal, omdat de dampkring
zijn drukking zoowel op C D als op
A uitoefent, de vloeistof zich binnen
en buiten de buis tot dezelfde hoogte
verheffen. Maar zoodra men de lucht
uit de opening A begint weg te zui-
gen , zal de vloeistof in de buis op-
klimmen , in dezelfde mate als de
hoeveelheid lucht die er boven staat
Fig. 31. vermindert, omdat de drukking op
C D nu niet meer door gelijke drukking op A B wordt
opgewogen. Zoo lang de opening bij A gesloten is ,
kan men de buis op en neder bewegen , zonder dat er
water uitvloeit, mits het onderste einde B onder water
blijft. Komt dat boven water, dan zal het van de
wijdte dier opening afhangen, of het water er uitvloeit
of niet. Is die opening nauw , dan blijft het water in
de buis; immers de drukking bij B is meer dan ge-
noeg om de kleine waterkolom E D te dragen; die
kolom zou zelfs 10,33 M. hoog kunnen zijn. Is de
opening bij B echter grooter en wel zoo wijd , dat er
te gelijker tijd water uit- en lucht intreden kan, dan
vloeit het water er uit, maar al hortende en stootende,
omdat het gedurig door de opstijgende luchtbellen af-
gebroken wordt. Men ziet dit duidelijk als men een
volle flesch met den hals rechtstandig naar beneden houdt.
Als men een bierglas tot aan den
rand met water vult, het met een
stuk papier bedekt en het glas daarna
voorzichtig omkeert, vloeit er niets
uit, omdat het papier Aqgedeeltelijke
uitvloeiing verhindert.
In fig. 32 vindt gij den steekhevel
afgebeeld, een werktuig, dat door
Fig. 32. wijnkoopers en anderen veelgebruikt