Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
verschilde. Hij nam kwik, dat ongeveer 13.6 maal
zwaarder dan water is. Indien waarlijk de drukking der
lucht de oorzaak was van het opklimmen van het water
in het luchtledige tot op een bepaalde hoogte, dan
moest het kwik door diezelfde drukking tot een 13,6
maal kleiner hoogte opstijgen. De verkregen resultaten
bevestigden ten volle deze veronderstelling. De proef
van TORRicELLi is gemakkelijk te herhalen. Men neemt
een glazen buis, die aan het eene einde gesloten is,
■en die een lengte heeft van ongeveer 8 dM. Na haar
met kwik te hebben gevuld en er voor gezorgd te heb-
ben dat er geen lucht meer in de buis aanwezig is,
door de buis met kwik te verwarmen , sluit men het
open einde met den vinger, keert haar onderstboven
en zet haar in een schaaltje met kwik. Zoodra men
■den vinger wegtrekt, ziet men het kwik in de buis
dalen en op omstreeks 76 cM. boven het bovenvlak van
het kwik in het schaaltje blijven staan. De luchtledige
ruimte, die nu boven de kwikkolom ontstaan is, noemt
men het Torricellische luchtledig.
Maar opdat de proef van toericelli geen twijfel zou
overlaten omtrent het bestaan van de drukking der
lucht, moest nog worden aangetoond, dat door het aan-
tal luchtlagen te verminderen, die op de vloeistof druk-
ken , ook de hoogte der kwikkolom in de buis naar
evenredigheid verminderde, en dit deed pascal ; hij be-
klom met de Torricellische buis den Puy-de-Dôme en
nam op verschillerule hoogten het kwik waar, dat regel-
matig lager stond , hoe aanzienlijker de hoogte was,
waarop de waarneming plaats had.
9Iaat van rte rtnikklng der lucht.
Al de grondstellingen, die wij omtrent het evenwicht
der vloeistoffen en de drukkingen die zij uitoefenen of
voortplanten, hebben ontwikkeld, zijn ook van toepas-
sing op de lucht. De atmosfeer is dus op dezelfde wijze
aan de wetten der zwaartekracht onderworpen, als de
vloeibare massa's waarop zij drukt.
Wanneer wij onderstellen , dat de dampkring in rust
is, zal de drukking die hij togen eenige oppervlakte ,
hetzelfde of deze horizontaal, verticaal of hellend is,
van boven naar beneden of van beneden naar boven
HELGE, Natuurk. 1 ."ide druk. 7