Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
men het luchtomhulsel, dat de aarde rondom omgeeft,
en waarvan de hoogte niet met zekerheid is aan te
geven ; de laatste onderzoekingen wijzen op een hoogte
van 100—400 KM. Men noemt dampkringsdrukking
of atmosferische drukking de kracht, waarmede dit
luchtomhulsel op de oppervlakte der voorwerpen drukt.
Zwaarte der lucht.
De lucht is een gas, en even als alle gasvormige
lichamen , aan de wetten der zwaartekracht onderwor-
pen. Een eenvoudige proef toont het gewicht duidelijk
aan. Men weegt eerst een glazen bol, dien men door
middel van een luchtpomp zooveel mogelijk luchtledig
gemaakt heeft, en weegt hem vervolgens nog eens,
nadat hij met lucht gevuld is; men vindt dan het ge-
wicht van den bol merkelijk vermeerderd, want het
verschil is meer dan 15 grammen voor een bol van
15 dM' inhoud. De lucht heeft dus zwaarte; een
dM^ droge lucht weegt 13 dö. Daar nu een dM" wa-
ter een kilogram weegt, volgt daaruit dat de lucht
ongeveer 770 maal minder weegt dan een gelijk volu-
men water.
Het was tegen het midden der zeventiende eeuw dat
gallileï het gewicht der lucht ontdekte ; hij zocht naar
de oorzaak van het opklimmen des waters in de pomp-
buis, als die door het ophalen van den zuiger luchtledig
gemaakt is, en waardoor het op een bijna altijd gelijke
hoogte boven het overige water wordt opgehouden.
Pompenmakers te Florence hadden namelijk een pomp-
buis van ongewone lengte vervaardigd, en waren niet
weinig verwonderd, dat het water niet hooger klom
dan ongeveer 10 M. Gtallileï erkende daarin een
uitwerking van het ge wicht der lucht, die op de opper-
vlakte van het buitenwater drukte en het daardoor
dwong, in de pompbuis op te klimmen, totdat het ge-
wicht des waters evenwicht maakte met het gewicht
der lucht.
Om zich te overtuigen, dat het de drukking der lucht
is, die het water in het luchtledige tot 10.33 M. doet
opklimmen, beproefde torricelli , een leerling van
gallileï, welke uitwerking dezelfde oorzaak zou hebben
op een vloeistof, wier dichtheid van die des waters