Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
VRAGEN.
Wat gebeurt er als sommige lichamen in een vloeistof ge-
dompeld worden ? — Hoe verklaart men dit verschijnsel ? —
Hoe luidt de wet van archimedes ? — Door welke proef be-
wijst men haar ? — Wat gebeurt er, als het gewicht van het
ingedompelde lichaam gelijk is aan het gewicht van de ver-
plaatste vloeistof? — Wat gebeurt er, wanneer het gewicht
van het lichaam kleiner is dan dat der verplaatste vloeistof ? ~
Hoe kan men maken dat lichamen, vervaardigd uit stoffen
van groote dichtheid, toch op alle vloeistoffen drijven ? —
Wanneer is een drijvend lichaam in evenwicht? — Wanneer
is dit evenwicht standvastig? — Wat noemt men soortelyk
gewicht ? — Wat heeft men als eenheid van gewicht voor
vaste lichamen en vloeistoffen aangenomen ? — Wat moet men
weten om het soortelijk gewicht van eenig lichaam te kunnen
vinden ? ~ Hoe noemt men de gewone wijze om het soortelijk
gewicht van een vast lichaam te bepalen ? — Waarin bestaat
zij ? — Hoe bepaalt men het soortelijk gewicht van vloeistof-
fen ? — Hoe dat van gassen ? — Wat neemt men daarbij als
eenheid aan ? — Wat zijn areometers ? — Waartoe gebruikt
men ze ? — Hoeveel soorten van areometers onderscheidt men ?
— Geef een beschrijving van den areometer van nicholson
en zijn gebruik ? — Waartoe gebruikt men den areometer van
FAHRENHEIT ? — Waartoe dienen de areometers met stand-
vastig gewicht ? — Door welke benaming worden ze aangeduid ?
— Hoe is de areometer van baumé ingericht? — Hoe wordt
hij van een schaal voorzien ? — Waartoe gebruikt men den
honderddeeligen alcoholmeter, en hoe voorziet men hem van
een schaal ? — Wat zijn volumeters en densimeters ? — Wat
is capillariteit ? — Wat is diffusie, wat osmose, wat filtratie ?
ACHTSTE HOOFDSTUK.
Drukking van den dampkring. — Zwaarte der lucht. —
Maat van de drukking der lucht. — Barometer. — Verschil-
lende soorten van barometers. — Gewone bakbarometer, —
Bakbarometer van fortin. — Hevel barometer. — Hevelbaro-
meter van GAY-LüSSAC. — Wijzerbarometer, — Metaalbaro-
meter. — Gebruik van den barometer. — Grootte en veran-
dering van de dampkringsdrukking. — Voorspelling van het
weder. — Het meten der hoogten.
Drukking van den dampkring.
Onder den naam van dampkring of verstaat