Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
vil
door de trillende beweging der atomen en van den ether
worden veroorzaakt: licht en warmte, of waarbij men
van zulke of soortgelijke trillingen een duister vermoeden
heeft: electriciteit en magnetisme.
En zoo trede dit werkje de schoolwereld in, geniete
een niet minder goede ontvangst, dan de N atuur-
lij ke H is tor i e van Bosen en Deoenhardt , en
brenge ook het zijne er toe bij tot verspreiding onder de
JSederlandsche jeugd van de beginselen eener wetenschap,
niet minder dan de Natuurlijke Historie geschikt om
den grooten Schepper des Heelals in Zijn werken ie
leeren zien en eerbiedigen, en bestemd om een veel ver-
mogenden invloed uit te oefenen op bevordering van
volkswelvaart.
Enkhuizen, Mei 1865. J, E. H.
VOORBERICHT BIJ DEN VIERDEN DRUK.
Daar de derde druk van „Helge's Natuurkunde voor
de Nederlandsche scholen" was uitverkocht, verzocht mij
de tegenwoordige uitgever, den vierden druk te bezorgen
en daarbij, zooveel mogelijk met behoud van het be-
staande, het werkje meer geschikt te maken voor den
tegenwoordigen tijd.