Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
De gewichten van 1 Liter van deze gassen, uitge-
drukt in grammen , zijn achtereenvolgens :
1,293 — 1,434 — 1,254 — 0,0896 — 1,971 — 0,815.
Caplllarltelt.
"Wanneer men een glas gedeeltelijk met water vult,
zal men zien dat het water tegen den glazen wand een
weinig hooger staat, eenigszins opwaarts gebogen ; vult
men het glas echter gedeeltelijk met kwik , dan ziet
men dat het kwik aan den wand benedenwaarts gebo-
gen is. Dit komt omdat de adhesie tusschen glas en
water grooter isj dan de cohesie der waterdeeltjes; en
omgekeerd de cohesie der kwikdeeltjes grooter dan de
adhesie tusschen glas en kwik.
Plaatst men een nauw buisje in water, dan stijgt
het water in het buisje op, en wel hooger naarmate
het buisje nauwer is. Een dergelijke opstijging wordt
waargenomen bij alle vloeistoffen, die de stof, waaruit
het buisje vervaardigd is, bij indompeling nat maken;
neemt men echter een vloeistof die dit niet doet (b. v.
kwik en glas), dan neemt men juist het tegenoverge-
stelde waar. Het kwik staat in het nauwe buisje lager
dan daar buiten, en wederom lager naarmate het buisje
nauwer is.
Deze verschijnselen wijken dus af van de evenwichts-
voorwaarden bij vloeistoften die we vroeger besproken
hebben.
De nauwe buisjes worden gewoonlijk haarbuisjes of
capillaire buisjes genoemd, en de verschijnselen, die
zich voordoen bij de werking van vaste lichamen op de
oppervlakten van vloeistoffen , worden samengevat onder
den naam van capillariteit.
Het trekken van vloeistoffen in hout, vloeipapier,
suiker enz.; het optrekken van olie en petroleum in de
pitten der lampen; het zich uitbreiden van vetvlekken
in papier en marmer ; het loopen van sommige insecten
op water, enz. dit alles berust op de capillariteit.
Dlifusle van vloeistoffen. Osmose. Filtratie.
"Wanneer men een bekerglas gedeeltelijk vult met een
verzadigde oplossing van keukenzout in water (verza-
digde pekel) en men giet daar voorzichtig zuiver water