Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
zuiveren alcohol bevat. Hierbij moet nog opgemerkt
worden, dat de schaal op zulk een areometer ingericht
is voor alcohol van 15« temperatuur. Heeft het vocht
dus een anderen warmtegraad, dan moet de uitkomst
tot die 15" herleid worden.
Volumeters en Densimeters.
Volumeters zijn toestellen waarmee men onmiddellijk
het volumen van een bepaalde gewichtshoeveelheid eener
vloeistof kan aangeven.
Densimeters zijn toestellen die onmiddellijk de dicht-
heid (densiteit), het specifiek of soortelijk gewicht
eener vloeistof bepalen.
De volumeters vervaardigen wij op de volgende wijze :
Wij nemen een areometer met constant gewicht, zooals
fig. 30 er een voorstelt, en die b. v. dienen moet voor
vloeistoffen lichter dan water. Zorgen wij er voor dat
de areometer in water slechts even boven den bol in-
zinkt, en nemen wij aan dat hij b. v. 50 gram weegt,
dan zal het in water gedompelde gedeelte ook een vo-
lumen van 50 cM" hebben. Verzwaren wij nu den areo-
meter, door er b.v. één gram kwik in te gieten, dan
is het gewicht van den areometer 51 gram , en moet
hij dus 51 cM' water verplaatsen; bij het punt tot waar
de areometer nu inzinkt, plaatsen we het cijfer 1. Zoo
voortgaande kunnen wij den areometer telkens één gram
zwaarder maken, waardoor telkens één cM' water meer
verplaatst zal worden. Wij krijgen dan een schaalver-
deeling, waarbij de afstand tusschen elke twee deelstre-
pen een volumen van één cM" bedraagt; zinkt nu de
areometer in zekere vloeistof in tot de deelstreep 15,
nadat de bijgevoegde kwik er uitgenomen ia, dan we-
ten we dat het verplaatste volumen vloeistof bedraagt
50 -r 15 65 cM% en dat het gewicht dier vloeistof gelijk
is aan het gewicht van den areometer, dus gelijk 50 gram.
Daar het gewicht van den areometer constant is,
kunnen we dus op deze wijze , door den areometer in
de een of andere vloeistof, lichter dan water, te plaat-
sen , op den areometer onmiddellijk aflezen wat het
volumen is van een hoeveelheid dier vloeistof, waarvan
het gewicht gelijk is aan dat van den areometer.
Voor vloeistoffen, zwaarder dan water, zorge men dat