Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
stoffen dienen, wier soortelijk ge-
wicht grooter is dan dat van het
water, dan maakt men het bolletje
zoo zwaar, dat het werktuig in
zuiver water van ongeveer 4" C. ge-
plaatst , er bijna tot het bovenste
gedeelte van den steel inzinkt, en
zet daar het nulpunt. Nu plaatst
men het in een oplossing van 15
deelen keukenzout in 85 deelen wa-
ter , en teekent het punt waartoe het
nu zinkt met 15. De afstand tus-
schen deze twee punten wordt daarop
in 15 gelijke deelen verdeeld, en
deze verdeeling verder naar beneden
voortgezet.
Moet echter de areometer dienen
Fig. 30. voor alcohol en andere vloeistofien ,
die soortelijk lichter dan water zijn, dan belast men
hem zoo weinig, dat het nulpunt zeer laag komt.
Eerst plaatst men hem in zuiver water, en teekent dat
punt met O, en daarna in een oplossing van 10 deelen
vloeistof in 90 deelen water, en teekent dat punt met
10. De afstand tusschen de beide punten wordt nu in
10 gelijke deelen verdeeld en deze verdeeling naar bo-
ven voortgezet.
Gay-lüssac heeft een honderddeeligen alcoholmeter
bedacht, die dient om de hoeveelheid alcohol te bepa-
len , die in de alcoholische vochten van den handel be-
grepen is. Om dezen van een schaalverdeeling te voor-
zien , plaatst men hem in zuiveren alcohol, na hem zoo
belast te hebben , dat hij er bijna tot aan den top in-
zinkt , en stelt daar 100. Het nulpunt daarentegen
plaatst men op dat punt, waartoe de areometer in zuiver
water zakt. Neemt men nu achtereenvolgens mengsels
van 95 , 90, 85, 80 deelen zuiveren alcohol met 5, 10,
15, 20 deelen zuiver water en plaatst men op de ver-
schillende punten , waartoe de areometer bij die mengsels
zakt, de getallen 95 , 90 , 85 , 80 , dan kan men bij de
verschillende mengsels nagaan , hoeveel zuiveren alcohol
en water men heeft. Zakt derhalve de areometer tot
60, dan is dit een teeken dat het mengsel 60 percent