Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
wicht van het voorwerp te deelen door de opwaartsche
drukking.
De areometer van Fahrenheit , dien men gebruikt
om het soortelijk gewicht van vloeistoffen te bepalen,
is van glas, om voor allerlei vloeistoffen gebruikt te
kunnen worden; maar overigens bijna op dezelfde wijze
samengesteld als die van nicholson. In plaats van een
emmertje heeft dit werktuig echter een bolletje met
kwik gevuld als ballast. Bij het gebruik bepaalt men
eerst zoo nauwkeurig mogelijk het gewicht van den
areometer en laat hem daarop tot het vaste punt inzinken,
eerst in water en dan in de vloeistof die men onder-
zoeken wil; maar daartoe moeten verschillende gewichten
op het schaaltje gelegd worden. Het eerste , gevoegd
bij het gewicht van den areometer, geeft het gewicht
van het verplaatste water ; het tweede, insgelijks bij het
gewicht van den areometer opgeteld, dat van een gelijk
volumen van de andere vloeistof. Men zal dus het laatste
gewicht door het eerste moeten deelen, om het soorte-
lijk gewicht dier vloeistof te vinden.
Areometers met standvastig gewicht.
Deze soort van areometers, gewoonlijk met den naam
van vochtwegers bestempeld , waaronder men dien van
baumé het meest gebruikt, dienen bij den handel en de
nijverheid om den meerderen of minderen graad van
sterkte te onderzoeken van geestrijke vochten, van zuren
of van zoutoplossingen. Men heeft alzoo alcoholwegers,
zoutwegers en zuurwegers.
De areometer van baumé bestaat uit een hollen glazen
cylinder, van boven van een steel voorzien en beneden
belast met een kleinen bol, die met kwik of hagelkorrels
bezwaard is. Wanneer zulk een areometer in een vloei-
stof in rust is, verplaatst hij er een volumen van,
welks gewicht gelijk is aan het zijne, en hij zal er
bijgevolg te dieper in zakken, naarmate die vloeistof
minder dichtheid bezit. Men kan dus over de meerdere
of mindere dichtheid der vloeistof oordeelen naar de
diepte, waartoe de areometer is ingezonken.
Om deze diepte te kunnen opgeven, is het werktuig
met een verdeelde schaal voorzien. Moet het werktuig
als zout- of zuurweger, of in het algemeen voor vloei-