Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Areometers met standvastig volumen.
Onder deze onderscheidt men den
areometer van kicholson , die dient
om het soortelijk gewicht van vaste
lichamen te bepalen, en den areo-
meter van FAHEEKHEiT, Waarmede
men het soortelijk gewicht van vloei-
stoffen onderzoekt. De areometer
van KICHOLSON bestaat uit een hollen
glazen of metalen cylinder, van boven
van een staafje voorzien, dat een
schaaltje a draagt. Aan het on-r
derste gedeelte bevindt zich een
bakje of emmertje d, zwaar genoeg
om als ballast te dienen, en het
werktuig verticaal in de vloeistof te
doen drijven. Door op het schaaltje
het noodige gewicht te leggen, kan
Fig. 29. men het werktuig altijd laten in-
zinken tot zeker vast punt c, dat op het staafje is
aangewezen. Om nu met dit werktuig het soortelijk
gewicht van eenig vast lichaam te vinden, plaatst men
dit op het schaaltje, nadat men het werktuig in het
water gezet heeft, en voegt bij het lichaam zooveel
hagelkorrels of andere voorwerpen, tot de areometer
tot aan het vaste punt is ingezonken, wanneer hij ten-
minste door het lichaam alleen niet reeds tot het vaste
punt inzinkt. Daarop verwijdert men het lichaam en
vervangt het door zooveel gewicht, dat de areometer
opnieuw tot het vaste punt zinkt. Dit gewicht wijst
natuurlijk de zwaarte van het lichaam aan; de areo-
meter heeft hier den dienst van een gewone balans
verricht. Na het gewicht uit het schaaltje genomen te
hebben, legt men het voorwerp in het emmertje en
zet den areometer weder in het water; het lichaam zal
nu een opwaartsche drukking ondervinden en om den
areometer tot het vaste punt te doen zinken, moet men
nogmaals eenig gewicht in het schaaltje leggen. Dit
gewicht wijst nu de opwaartsche drukking van het
lichaam in het water aan, en bijgevolg het gewicht
van een gelijk volumen water. Om dus het soortelijk
gewicht te berekenen, heeft men nu slechts het ge-