Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
In het derde geval bepaalt men het soortelijk gewicht
van het lichaam ten opzichte van een vloeistof, waarin
het niet oplost of waarmee het geen scheikundige ver-
binding aangaat, en vermenigvuldigt het verkregen ge-
tal met het getal dat het soortelijk gewicht aangeeft
van die vloeistof ten opzichte van water.
Soortelijk gewicht van vloelstoifen.
Ook het soortelijk gewicht van vloeistoffen kan be-
paald worden door middel van de hydrostatische balans.
Men hangt dan onder aan een der schalen een glazen
bol (omdat glas door geen enkele vloeistof wordt aan-
getast) zoo noodig met een zwaar lichaam opgevuld en
brengt de balans door ballast in de andere schaal in
evenwicht. Door indompeling van den glazen bol eerst
in de vloeistof, waarvan men het soortelijk gewicht wil
bepalen, en daarna in water, bepaalt men de opwaartsche
drukking in beide vloeistoffen. Men krijgt dan de
gewichten van gelijke volumen vloeistof en water, wier
quotiënt het soortelijk gewicht der vloeistof oplevert.
Ook door de volgende eenvoudige methode kan men
het soortelijk gewicht van een vloeistof bepalen.
Men neemt een flesch en, na haar ledig te hebben ge-
wogen , vult men haar met zuiver water , en bepaalt
met een gewone balans het gewicht van dit water zoo
nauwkeurig mogelijk. Nu vult men de flesch met de
vloeistof, waarvan men het soortelijk gewicht begeert te
weten, en weegt men haar opnieuw. Dit gewicht,.
verminderd met het gewicht der ledige flesch, en gedeeld
door het gewicht van het water, geeft het soortelijk
gewicht der onderzochte vloeistof. Laat bij zoodanig
onderzoek het water 250 en hetzelfde volumen olijfolie
232
232 Grammen wegen , dan wijst = 0.92 het soor-
telijk gewicht der olijfolie aan.
Een toestel, zooals hier bedoeld is, draagt den naam
van Pyknometer (d. i. dichtheidsmeter).
Soortelijk gewicht der gassen.
Men bedient zich van een soortgelijke handelwijze,
om de dichtheid van eenig gas te bepalen , maar het
is nu niet het water dat men als eenheid aanneemt,