Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
faet schaaltje, waaraan het lichaam hangt, totdat de
evenaar weer in het huisje gekomen is. Het gewicht
dat daartoe noodig was, is dus de opwaartsche drukking
die het lichaam , in het water gedompeld , ondervindt
of, met andere woorden, het gewicht van een gelijk
volumen water als de uitgebreidheid van het lichaam is.
Die opwaartsche drukking gedeeld in het eerstgevonden
gewicht van het lichaam, is dus het soortelijk gewicht.
Veronderstellen wij dat een staaQe goud 57 grammen
weegt, dan zal die opwaartsche drukking ongeveer 3
grammen bedragen, en zal men dus voor het soortelijk
57
gewicht van het goud - = 19 vinden.
O
Hierbij kunnen zich echter drie gevallen voordoen ,
waarbij deze handelwijze niet gevolgd kan worden;
2ij zijn :
lo. het lichaam kan in hel water drijven; 2o. het
lichaam kan poreus zijn, openingen hehhen en 3o. het
lichaam lost in water op of kan daarmee niet in aanra-
king gebracht worden zonder dat er scheikundige wer-
kingen ontstaan.
In het eerste geval verbindt men het lichaam met een
zwaar lichaam , b. v. met lood. Bepaal dan de op-
waartsche drukking eerst van 't lichaam en het lood te
samen en daarna van het bijgevoegde lood alleen ; het
verschil der verkregen uitkomsten is dan de opwaartsche
drukking die het lichaam , alleen in water gedompeld,
zou moeten ondervinden, d. i. het gewicht van een ge-
lijk volumen water.
In het tweede geval dompelt men het lichaam in ge-
smolten was, waardoor zich bij afkoeling een laagje
was op het lichaam zal afzetten en de openingen af-
sluiten. Het is gemakkelijk het gewicht van het was,
door weging vóór en na deze handeling, te bepalen.
Het verschil in opwaartsche drukking van het lichaam
met het was en van het was alleen, geeft dan weer de
opwaartsche drukking van het lichaam zelve.
Deze handelwijze is noodzakelijk daar het soortelijk
gewicht van het lichaam in den poreuzen toestand na-
tuurlijk een ander is, dan wanneer door samendrukking
de poreusheid niet meer bestond of het lichaam b. v. in
poedervorm was gebracht.