Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
8i
een lichaam een soortelijk gewicht bezitten gelijk 2,
4, enz., naarmate zijn gewicht 2,3 of 4 maal zoo groot
is als een volumen water, even groot als het zijne. Om
dus het soortelijk gewicht van een lichaam te vinden,
zoekt men eerst het gewicht van eenig volumen van dit
lichaam; daarna het gewicht van een gelijk volumen
water en deelt het gewicht van het lichaam door dat
van het water. Het quotiënt zal dan het soortelijk
gewicht van het lichaam ten opzichte van dat des
waters aanwijzen, want de massa hoeveelheid van het
lichaam bevat zooveel maal de massa hoeveelheid van
het water, als het gewicht van het lichaam het ge-
wicht van het water bevat.
Kon men van eenig lichaam een volumen wegen dat
juist één dlVP groot was, dan zou dat gewicht dus ook
het getal zijn dat het soortelijk gewicht van dat lichaam
aangeeft.
Noemen we het soortelijk gewicht van een lichaam
5, zijn volumen V en zijn gewicht G, dan volgt uit het
voorgaande:
G = V X S
en hieruit ook: S
Wij zien hieruit dat het getal, hetwelk het soorte-
lijk gewicht van een lichaam aangeeft, ook gevonden
kan worden door het gewicht van dat lichaam (uitge-
drukt in KG. of Grammen) te deelen door zijn volumen
(uitgedrukt in dM' of cM').
§oorteliJk gewicht der vaste lichamen.
Om het soortelijk gewicht van vaste lichamen te be-
palen , gebruikt men verschillende middelen. Een dezer
is de reeds beschreven hydrostatische balans. De mas-
sieve en de holle cylinder komen nu echter niet te pas,
maar worden vervangen door een stuk van het lichaam,
welks dichtheid men onderzoeken wil. Eerst weegt men
dit stuk zeer nauwkeurig, hecht het vervolgens met
een zeer dunnen, lichten draad aan het haakje van de
eene schaal en laat den evenaar zakken, totdat het
lichaam geheel gedompeld is in het vat met water dat
onder het schaaltje is geplaatst. Het evenwicht is nu
terstond verbroken en men legt nu zooveel gewicht op