Boekgegevens
Titel: Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Auteur: Helge, J.E.; Lancel, J.N.
Uitgave: Tiel: A. van Loon, 1896
5e dr. ;
Opmerking: Eerste stukje
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4386
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200732
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurkunde voor de Nederlandsche scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI
hij droeg de heiverhing daarvan aan mij op , mij daar-
bij volkomen vrijheid latende om van het oorspronkelijke
af te wijken overal, waar ik dit noodig mocht oordee-
len. Ik nam die opdracht aan, daar ik, ook hij de
verschillende , deels zeer goede werkjes over Natuurkunde,
die wij reeds bezitten, geen genoegzame reden vond het
verzoek te weigeren, te meer, omdat het werkje van
Beleze werkelijk een beknoptheid met zaakrijkheid ver-
eenigt, die mij een bewerking voor onze scholen niet
zonder nut deed achten.
Het sou te breedvoerig zijn hier aan te wijzen waar
ik van het oorspronkelijke hen afgeweken; ook zou een
vergelijking met het Fransche werkje moeten beslissen of
mijn veranderingen ook verbeteringen zijn ; het volgende
omtrent de wijze van bewerking mag ik echter niet
terughouden.
Het werkje van Beleze behandelt de geheele natuur-
kunde in één stukje , en bevat daarenboven mg eenige
hoofdstukken over de Chemie. Ik heb de laatste wegge-
laten , en het overige in twee deeltjes gesplitst. Tot het
eerste besloot ik echter niet uit geringschatting van het
nut, dat de scheikunde aanbrengt. De kennis van haar
wezen en haar grondbeginselen acht ik voor de Neder-
landsche scholen niet jninder noodig, dan de kennis der
physica; maar juist omdat zij mij zoo belangrijk voor-
komt , tvensch ik haar niet als ter loops in een aanhang-
sel op een ander werkje behandeld te zien.
Terwijl in het eerste stukje de algemeene eigenschappen
der lichamen, de leer der bewegingen en van het even-
wicht en het geluid, en dus al die verschijnselen behan-
deld worden, die in een waarneembare beiveging der
lichamen of van hun deeltjes hun grond hebben, zijn voor
het tiveede stukje zulke krachtsuitingen bewaard, die