Boekgegevens
Titel: Hebt de dieren lief!: een leesboekje voor kinderen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Pyttersen, H.
Uitgave: Sneek: J. Campen, 1858
2e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4367
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200726
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hebt de dieren lief!: een leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
puttelijk geduld; even als deze, blijft
hij dikwijls eenen langen tijd op dezelf-
deplaats onbewegelijk liggen; verscho-
len onder het blad of in de schaduw van
eene waterplant, loert hij op zijne
prooi, die, geen gevaar vermoedende,
onverwacht door hem overrompeld en
binnengeslokt wordt. — De snoek is
ook sterk: dikwijls slaat hij zich met
kracht door het net van den visscher
heen en weet zoo te ontkomen. En
geen wonder ; want hij kan, bij eenen
hoogen ouderdom, groot en zwaar
worden. — Men zegt dat hij wel 100
jaren bereiken kan ; en als dit zoo is,
behoeft een snoek van zes voet lengte
en dertig pond zwaarte, geene zeld-
zaamheid te zijn. — Lust gij wel snoek?
Wel, wie zoude geen snoek lusten!
Gekookt of gebraden, aangelegd of
gestoofd, altijd schenkt hij ons eenen
heerlijken maaltijd.— Door zijne gulzig-
heid verslindt hij vele waterdieren ,die
anders welligt te stei'k zouden verme-
nigvuldigen__Zoo is ook deze visch