Boekgegevens
Titel: Hebt de dieren lief!: een leesboekje voor kinderen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Pyttersen, H.
Uitgave: Sneek: J. Campen, 1858
2e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4367
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200726
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hebt de dieren lief!: een leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
de behoefte van den bewoner, dikwijls met
verschillende kleuren en ringen of bruine
vlekken versierd. — En, zult gij vragen, hin-
dert deze last het diertje niet in het zoeken
van zijn voedsel, of het ontvlugten zijner vijan-
den? Daarvoor heeft de goede Schepper
gezorgd; want hoe beladen de slak ook zij,
eu hoe langzaam zij ook voortkruipe, zij is
toch bestendig op hare hoede, en ziet, geheel
in de verte, met hare verrekijkertjes in het
rond. — Verrekijkertjes? Heeft eene slak
dan verrekijkertjes? Ja, zeker! Boven aan
den kop heeft zij vier buisjes, die wel wat
op horentjes gelijken. Op ieder dezer buis-
jes is een helder oogje geplaatst; zoodanig,
dat het eene het andere versterkt; zij kan
ze uitrekken en inkrimpen, al naar dat het
noodig is, en alzoo als verrekijkertjes ge-
bruiken. — Dat is aardig, zult gij zeggen.
Ja, maar zegt dan tevens: dat is wijs en
goed van den Schepper, die zoo voor dit
zwakke diertje zorgt. —■ Wanneer gij het
hoofd van eene slak afsnijdt, wat zoude er
dan gebeuren? Wel dan sterft het diertje.
— Mis_ is 't!" Er groeit weer een nieuw
kopje aan, en het verminkte diertje blijft
leven. Is dat niet wonderlijk? De slakken
kunnen wel eens veel schade aan de plan-
ten doen; maar wij zouden toch niet wen-
Ächen, dat zij er niet waren; want zij ver-