Boekgegevens
Titel: Hebt de dieren lief!: een leesboekje voor kinderen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Pyttersen, H.
Uitgave: Sneek: J. Campen, 1858
2e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4367
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200726
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hebt de dieren lief!: een leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
eene koningin , die het gansche ge-
zin met orde besturen; de laatste kan
men zelfs als de moeder der geheele
huishouding aanmerken. —Verbazend
is de kracht en snelheid, waarmede de-
ze witte mieren de zwaarste boomstam-
men kunnen doorknagen en tot kaf ma-
ken; zoodat zij, ja wel nuttig zijn, in
het vernietigen van oude boomen en
overtollige planten; maar toch ook
niet zelden groote schade aanrigten,
door het vernielen van nuttige za-
ken. — Maar verwonderen moeten wij
ons toch over de wijsheid en magt
van den Schepper, die ook zijne groot-
heid in deze diertjes zoo zigtbaarten
toon spreidt.
Zaagt gij ooit een mierennest? —
Wat een arbeid zonder rust!
Wat een vlijt bij stage lust!
Ieder doet er trouw zijn best.
Niemand ledig, nimmer moê,—
Deez' brengt weg, en die sleept aan.
Nimmer is liet werk gedaan,
Hoe veel," dag en nacht, men doe.