Boekgegevens
Titel: Hebt de dieren lief!: een leesboekje voor kinderen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Pyttersen, H.
Uitgave: Sneek: J. Campen, 1858
2e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4367
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200726
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hebt de dieren lief!: een leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
Behandelde ik IJi lïlljïl! fy Hebt de dieren lieff
de bij het. kind meest bekende zoogdieren en vogelen,
in dit worden eenige voorwerpen uit de overige
dierklassen voorgesteld, he lessen eijn uit de school
genomen, en hebben aanvankelijk gediend tot het
zelfde einde, als die Vdu ffiijii .* Hot schoon is de
Natuurr Ik zend het de schoolwereld in, en lied
het mijnen medeonderwijzers aan, in de hoop, dat
het voor ome leerlingen bruikbaar moge zijn, even
als zijne voorgangers, over wier gunstige ontvangst
ik mij hartelijk verheug.
W. Junij, 1855. P.
Toorberist voor den Viveeden Drab.
Bij dezen tweeden druk heb ik niets anders te voe-
gen , dan dat ik, op verzoek van den Uitgever, toe-
passelijke versjes onder de lesjes heb geplaatst, — even
als in het Ie Stukje en in: „Hoe schoon is de
Natuur !" Ik heb echter ondervonden, dat deze onder-
werpen veel moeijelijker ie behandden waren ,dan die
in mijne andere werkjes. — En ware het niet op
dringend verzoek van velen, die meenen dat het wtrkje
er door zal winnen, ik had ze achterwege gelaten.
Moge het hierdoor niet minder nuttig en aangenaam
zijn aan de jeugd.
W. Maart, 1858. P.