Boekgegevens
Titel: Hebt de dieren lief!: een leesboekje voor kinderen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Pyttersen, H.
Uitgave: Sneek: J. Campen, 1858
2e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4367
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200726
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hebt de dieren lief!: een leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
re soort van mieren, Ideiner dan de on-
ze en wit van kleur. Deze diertjes ,
die ook in tallooze verzamelingen le-
ven, zijn zeer vernuftig. Verbeeldt u,
zij bouwen een geheel dorp van huis-
jes, die wel twee- of drie el hoog zijn,
en de gedaante van eenen kegel hebben.
Tusschen enbij deze woningen maken zij
bruggen , trappen en wegen, om elkan-
der gemakkelijk te kunnen bezoeken,
en dit alles is zoo sterk en vast ge-
bouwd en aangelegd, dat zelfs zware
dieren daarover kunnen gaan, zonder
dat ze instorten. Eenige der dorp-
bewoners zijn werklieden, andere sol-
daten ; wordt de plaats hunner inwo-
ning aangevallen door dezen of genen
vijand, terstond trekken de krijgslie-
den uit, en vallen den beleediger zoo
dapper aan, dat, hij spoedig het ha-
zepad kiest. Is de vijand geweken of
verslagen, dan komen de aijbeiders en
herstellen weder alles, wat door het
gevecht verAvoest of bedorven is ge-
worden. In elk huis is een koning en