Boekgegevens
Titel: Hebt de dieren lief!: een leesboekje voor kinderen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Pyttersen, H.
Uitgave: Sneek: J. Campen, 1858
2e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4367
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200726
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hebt de dieren lief!: een leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
vallen; gij Hadt ze buiten kunnen houden. Hebben
zy u gestoken? Welnu, neemt dan een druppel
water met een enkel korreltje zout; laat dat op de
■wonde smelten, en wrijft haar daarmede in; en
de pijn zal spoedig geweken zijn. Gij zult u deze
lastige gasten moeten getroosten, die toch in de
huishouding der natuur zoo hoogst noodzakelijk zijn.
Van waar toch zouden zoo vele vogeltjes en spin-
nen hun voedsel krijgen , airi de goede Schepper
geene millioenen maal millioenen mugjes het leven
gaf? — Maar ziet nu eens hoe kunstig het teedere
schepseltje gevormd is: haar klein fraai kopje is
met een pluimpje versierd, en haar ligchaam bij
afwisseling met wol, of haar, of fijne schubbetjes
bedekt. Aan hare beide zijden heeft zij een paar
bekkens, waarop het diertje trommelt, en daar-
door dat gonzend geluid voortbrengt, hetwelk
u somtijds uit den slaap houdt. Haar snuitje is zoo
scherp, dat zij daarmede gemakkelijk u door de
huid boort,en tevens voorzien van een zuigertje,
waarmede zij het bloed, even als door een rietje,
nit de wonde zuigt.—Nog verwonderlijker is ha-
re wording en gedaanteverwisseling; want niet
aanstonds is het mugje in staat om te vliegen en
te gonzen, te steken en te zuigen. Het oude mug-
je maakt eerst eene soort van schuitje in het wa-
ter , fijn en teeder, van eene slijmachtige stof;