Boekgegevens
Titel: Hebt de dieren lief!: een leesboekje voor kinderen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Pyttersen, H.
Uitgave: Sneek: J. Campen, 1858
2e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4367
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200726
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hebt de dieren lief!: een leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
hen insekim, de mppige persihen en abrikozen aan-
te stehen en te bederven. —■ En soudt gij wel ge-
looven, dat sommige spinnen zeer lieve en vriendelij-
he diertjes zijn,. die zich gaarne aan het hijzijn
der menschen gewennen, en zoo tam gemaakt hun-
nen worden, dat zij te voorschijn homen, als men
haar roept, om haar voedsel uit uwe hand te ontvan-
gen ? — En nu, zoudt gij nu nog wegloopen, ang-
stig en bevreesd, als gij eens onverioachts eene spin
in uwe nabijheid, of op uwe kleederen ontdekt ?
Foei, dat zoude kinderachtig zijn —
Spinnetjes! weeft gij daar weder een net?
Tusschen de boomen, langs schuttings of balken ;
Om er het mugje zoo loos te verschalken ,
Dat, te onbedacht, op uwwebbe niet let?
Vliegje! nog zweeft gij zoo frank en zoo vrij,
Dansende op uwe doorschijnende vleuglen,
Och, wilt uw lust tot vermaak wat beteuglen,
Denk om 't gevaar, dat u zoo is nabij.
Zie .... och, daar zit gij in 't rag reeds verward ,
't Spinnetje weeft u den draad om de leden;
Hadt gij 't gevaar nog bij tijds maar vermeden! —
'k Beklaag, dartel mugjen! uw lot in mijn hart.