Boekgegevens
Titel: Hebt de dieren lief!: een leesboekje voor kinderen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Pyttersen, H.
Uitgave: Sneek: J. Campen, 1858
2e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4367
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200726
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hebt de dieren lief!: een leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
weder met een nieuw te pronken. Deze is don»
kerbruin met witte vlekjes afgezet, zoo als de spring-
spin ; die is glad en glimmend, zoo als de veldspin ;
gene geheel rood, alsof zij eenen koninklijken man-
tel droeg. Zoo zorgde de Almagiige ook voor ver-
scheidenheid, zelfs in de spinnen. — Niet minder
zult gij u verwonderen , als gij met eênige oplet-
tendheid hunne netten of webben gadeslaat. Ziet
eens hoe kunstig en regelmatig, hoe fijn en toch
hoe sterk het geweven is. Meer dan achttienduizend
van deze draadjes soude men noodig hebben om
de dikte te verkrijgen van eenen draad, waarmede
men naait. De spinnen dragen hunne eijertjes in
een zakje, en deze beursjes zijn van zulke fijne
draadjes gemaakt , dat men meer dan achten-
tmntig duizend zulke zakjes noodig is , om
één pond zijde, welke sloffe men er zelfs van
vervaardigen kan, te verkrijgen. Een rijk heer
liet eens een paar kousen weven van deze stoj,
welke slechts twee en een vierde ons , en een paar
handschoenen, die naauwelijks andtrhalf lood zwaar
waren. — Maar waartoe dienen nu toch de spinnen,
vraagt gij? Hebt gij niet gezien hoe zij mugjes en
vliegjes, die het ons dikwijls zoo lastig maken ,
vangen en verdelgen ? In onze tuinen spannen zij
hare netten voor de vrucMboomen , die langs muren
en "schuttingen geleid worden, en beletten den schadelij-