Boekgegevens
Titel: Hebt de dieren lief!: een leesboekje voor kinderen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Pyttersen, H.
Uitgave: Sneek: J. Campen, 1858
2e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4367
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200726
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hebt de dieren lief!: een leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
hoeft gij geheel niet bang te zijn. Zij leeft op
het land en in het water. Zij heeft een rank
ligchaam met eenen langen staart, en loopt,
op vier pooljes, vlug langs den grond. In den
zomer, als het warm is, verschoont zij zich
dikwijls, dat is: zij krijgt een nieuw kleedje
aan; want telkens legt zij haren 'ouden huid
af, en komt frisscher en schooner gekleurd
weer te voorschijn. — De hagedis bezit een
taai leven, en kan vele martelingen ondergaan
vóór zij sterft; want men zegt, dat zij eenen
geruimen tijd op een kolenvuur kan liggen,
zonder zich te branden, en snijdt men haar
den-staart of de pootjes af, weldra krijgt zij
anderen weder. — Maar daarom heeft de
mensch geene vrijheid, om slechts uit ver-
maak, op dit diertje zulke wreede proefne-
mingen te doen. — Het voedsel van de ha-
gedis zijn: kikvorschen, vliegen, waterluizen
en andere insekten, en'in het verdelgen daar-
van doet zij in de huishouding der natuur goe-
de diensten. Een vraat moet zij wel niet zijn;
want men wil, dat de hagedis langer dan
twee jaren zonder voedsel kan leven, en nog-
tans vrolijk en gezond blijft.
fjtever diertje vindt gij zelden
Dan de kléne hagedis. —
3