Boekgegevens
Titel: Hebt de dieren lief!: een leesboekje voor kinderen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Pyttersen, H.
Uitgave: Sneek: J. Campen, 1858
2e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4367
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200726
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hebt de dieren lief!: een leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
Ah de R is in de maand.
Zeggen wij, dat deze visch
't Lekkerste en 't gezondste is, —;
Zeg nu eens in welken tijd,
God ons mei deez' visch verblijdt?
Maar als 't gras op H weligst staat.
En het graan den akker dekt,
En de zon de dagen rekt,
O, dan prijken op den disch ....
Noem ze eens, 'i is een platte visch f
Antwoord:
IX. De Schol.
Die platte visch gelijkt wel op eenen dikken
pannekoek. Van boven is hij zwart van kleur,
met roode vlekjes als bezaaid en onder den
buik wit. — De bot en de schar bebben vee'
overeenkomst met hem, ofschoon zij veel klei
ner zijn. — Allen zijn eene aangename spijze
gekookt, gebraden of gedroogd, altijd sma
kelijk en gezond ! — Dankbaar willen wij
daarom den goeden God zijn, die ons ook
deze visschen tot onze voeding en verkwik-
king geschonken heeft. —