Boekgegevens
Titel: Hebt de dieren lief!: een leesboekje voor kinderen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Pyttersen, H.
Uitgave: Sneek: J. Campen, 1858
2e verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4367
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200726
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hebt de dieren lief!: een leesboekje voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
Daar gekomen, werpt men ter middernacht
de netten in zee, die men in den morgen-
stond weder ophaalt, en zich niet zelden in
de vangst van duizende visschen verheugt.
Dadelijk wordt de gevangene haring gekaakt,
ingezouten, in tonnen gezet en naar het va-
derland gebragt. —Groot is de vreugde
bij de aankomst van den eersten nieuwen
haring! En geen wonder, de haringvis-
scherij geeft aan duizende menschen een be-
staan, en langen tijd was zij Nederlandsch
goudmijn. Behoef ik u dan w^el te zeggen,
dat men haar daarom steeds als zeer gewigtig
beschouwt, en telkens den goeden God plegtig
om zijnen zegen smeekt, vóór men ter vangst
uitgaat?
Behalve dat men de haring kan inzouten,
maakt men er^ook, door hem te rooken,de
lekkere bokking van; terwijl men ze ook in de
lucht droogt of wel versch, eet. — En op wel-
ke wijze ook toebereid, altijd geeft hij eene
aangename spijze , waarvoor wij den goeden
Gever dankbaar moeten zijn! —
Triomf! de vreugde stijgt ten top,
Hijsch, Holland! vlag en wimpels op.
En doe den jubeltoon nu davren langs uw strand;
Daar komt de kiel, met goud belaan;
Zij brengt ons d'eersten haring aan:
't Is feest in Nederland.