Boekgegevens
Titel: Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Auteur: Hansen, J.A.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-329
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200723
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
1 geeft alzoo twee eigenlijke antwoorden ,
N° 2 , een eigenlijk en een oneigenlijk ,
N° 3 , twee oneigenlijke antwoorden , en
N° 4 , is onbestaanbaar, omdat a kleiner is dan de loodregte
' boog, die ruim 24° 5' zoude zijn , als wanneer BD — O
dus AD — c was.
Zie hier ter uwer oefening weder eenige opgaven, in welke telkens
twee gevraagden zijn , die ik u aanraad, onafhankelijk van elkander
op te lossen, doch de loodlijn in het tweede geval, zoo te plaatsen ,
dat gij geene tweede loodlijn behoeft. Bg de oplossing der opgaven
zonder antwoorden , dient gij wel acht te geven of zij ook in strijd
zijn met beschouwde eigenschappen , en zoo ja , welke verandering in
de gegevens kan gemaakt worden, om den driehoek bestaanbaar te
maken. Zoo ook dient gij na te gaan , of uwe antwoorden den toets
der gelijke verschillen van de logarithmen der sinussen kunnen door-
staan.
OPGAVEN.
In den bolvormigen driehoek ABC , gegeven 1 zijnde.' Te vinden.
127. a — 35° 47', b = 28° 36', c — 40° 25', A en B.
128. a — 68° 24', b = 54° 28', A = 76° 35', c en C.
129. A — 75° 24" b = 53° 12', c ~ 115° 24', B en C.
130. a — 54° 12', B = 66° 19', A — 76° 17', b en C.
131. A = 118° 24', B = 96° 18', C — 84° 16', a en b.
132. n — 12° 48', c — 25° 15', C — 30° 26', b en B.
133. c =■ 114° 14', A = 40° 5', B — 48° 33', a en 6.
134. a — 71° 40', b — 102° 18', c — 72° 18', A en C.
135. a — 73° 23', b = 63° 7', B — 23° 19' 15", c en A.
136. B — 51° 38' 38", a — 131° 36' 14", a = 152° 20' 10", b en C.
137. b — 36" 14' 15", c = 57° 10' 15", C — 48° 29' 20", a en B.
138. a~ 73° 40'35", 6 = 37° 37'30", c — 45° 58' 40", AjBenC.
139. a ~ 71° 36'35", c — 105° 7'20", A = 76°'19'12", B en C.
140. A = 111° 1'55", 6 = 104° 28' 10", c — 126° 44' 22", a en C.
141. a — 91° 51'24", c = 104° 41'55", C = 107° 12'10", b en A.
142. C = 48° 49' 20", a — 78° 42' 32", 6 = 36° 14' 15", A en B.
143. b — 50° 48' 50", 0 — 31° 11'22", B = 50° 3'35', a en A.