Boekgegevens
Titel: Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Auteur: Hansen, J.A.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-329
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200723
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
Worden meer dan één onbekende gevraagd , zoo kan men bepalen ,
welke tot denzelfden driehoek behooren , door middel van eigenschap XI.
Een antwoord wordt oneigenlijk , wanneer de over elkander staande
onbekenden negatief worden of grooter dan 180°; en onbestaanbaar,
wanneer de driehoek strijdig is met eene der opgegevene eigenschap-
pen , bij welke nog kan gevoegd worden:
De halve som van twee zijden is, gelijkelijk met de halve som der
overstaande hoeken , scherp , regt of stomp.
De gegevens in het algemeen leveren geen' bestaanbaren driehoek,
wanneer de gegevene zijde te klein of te groot is voor den overstaanden
gegeven hoek.
Gegeven zijnde a — 62° 25' 30"
b = 93° 29' 15"
A = 59° 25' 45"
Te vinden c , C en Z? elk afzonderlijk.
log. COS. A = 9, 7063791 +
log. tg. b = 1,2150726 —
log. tg. AD — 0,9214517 —
AD r= 96° 49' 58", 45
log. COS. AD = 9, 0754526 —
log. COS. « = 9, 6654959 -l-
Colog, COS, b = 1,2158776 —
log, COS. BD = 9, 9568261
BD = 25° 7' 36", 63
AD = 96° 49' 58", 45
log. tg. .4 = O, 2286246
log. COS. b =. 8, 7841224 —
log. cotg. ACD = 9, 0127470 —
ACB = 95° 52' 46", 27
log. COS, ACD = 9,0104564 —
log. cotg, a = 9, 7178633 +
Colog, cotg, 6 = 1,2150726 —
log, cos, BCD = 9, 9433923 4-
BCB = 28° 37' 21', 65
ACB = 95° 52' 46', 27
ACD+BCD=C= 124° 30' 7', 92
ACD—BCD=C,z= 67^ 15' 24', 62
AD^ BB=c = 121° 57' 35", 08
AD—BD=c, = 71° 42' 21", 82
log. sin, A = 9,9350037
log, sin, 6 = 9, 9991950
Colog. sin. a = O, 0523675
log. sin. B z= 9, 9865662
B = 75° 49' 20", 44 , B is gelijksoortig met A, of
B^ = 104° 10' 39', 56, B, is ongelijksoortig met A, naar
mate men dc segmenten van basis
cn tophoek optelt of aftrekt.