Boekgegevens
Titel: Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Auteur: Hansen, J.A.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-329
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200723
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
Mijn leerling is jong zeeman. Wij kennen elkander van vroe-
ger. Hij rekent vrij wel, en loas een eind heen in Baudets Reken-
boek , derde deel ('). Zijne vorderingen in Meel- en Stelkunst be-
teekenen , om de waarheid te zeggen , niet bijzonder veel. Intusschen,
hij is bekend met de eenvoudigste eigenschappen van driehoek en cirkel,
en heeft een tam,elijli duidelijk begrip van positief en negatief; hij kan
worteltrekken, en eene niet zeer ingewikkelde vergeljking oplossen.
Een paar proefreisjes naar Hamburg en Lissabon zijn hem goed
bevallen , en hij twijfelt niet, of hel ioglje naar de Oost, dal hij
eerlang gaal ondernemen, zal zijne keuze bepalen om bij de zee te
(*) De Wel Ed. Geleerde Heer Lector aan Utrechts Hooge-School houde
deze achtelooze, in gemeenzamen stijl daarheen gevloeide, uitdrukking
mij ten goede, die mij steeds met innig genoegen de aangename uren her-
inner in Z. W. Ed. bijzijn gesleten, waaraan ik zoo menigen helderen blik
in Wis- en Natuurkunde heb te danken; die dagelijks door mijne leerlin-
gen van bovengedacht Rekenboek VOOP rtc ISclioIen • en van
de Opleiding: tot de kennis der Alg^ebra gowenschte vruch-
ten zie plukken; die in de Toepassing: dep Algebra op de
meetkunst telkens nieuwe stof vind tot zelfoefening en doelmatige op-
gaven ; die er steeds trotsch op zal wezen, bij de toezending van het voor
mindere behoeften zoo uitnemend geschikte meetkundig: Scliool-
boek« door Z. W. Ed. te zijn begroet met den eernaam, welken ik,
niettegenstaande den afstand van woonplaats en betrekking, hoop nimmer
te zullen verbeuren, dien van
mijnen vriend.