Boekgegevens
Titel: Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Auteur: Hansen, J.A.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-329
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200723
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
Cegeven de drie zijden:
« = 128° 23' 50" Colog. sin. O, 1058371
6 = 100° 11' Colog. sin. O, 0068959
c= 37°26'20'Colog. sin. O, 2101572
2s = 266° I'IO"
« = 133° O'35"
s — a =
s — 6 =
4° 36' 45" log. sin. 8, 9053445
32° 49' 35" log. sin. 9, 7340756
95° 34'15" log. sin. 9,9979439
log.sin.2|A= 19,9550726
log.sin.2|B= 19,2252827
log. sin.2 18,7521531
2-
log. sin. iA= 9,9775363
log,sin. 9,6126413
log. sin. i-C= 9,3760765
71°43'48",4
\B= 24°ll'47''
1C= 13°45' 8",5
A= 143^27'36",8
B= 48°23'34"
C= 27° 30'17"
Ter beproeving dezer gevondene hoeken diene:
Colog. sin, « = 0,1058371 . . 6 = 0,0068959
log, sin.A = 9,7747947 . ,B = 9, 8737358
Even als bij de platte
driehoeken, heeft men
de Colog. en log. der zij-
de , over den hoek dien
men zoekt, niet mede op
te tellen. Men kan die ,
VFelke moeten worden
opgeteld , ook in kolom-
men naast elkander schrij-
ven , zoo als bij de plat-
te driehoeken is aange-
wezen.
0,2161572
9,6644744
9,8806318
sin. A
, sin, B
= log, -r- = ioK.
9,8806317 ..... 9,8806316
sin. C
derhalve log, n- .
sin, a sm, b ' sin, c
Hoe naauwkeuriger de hoeken bepaald zijn, des te juister zullen
deze logarithmen overeenkomen. Volledige juistheid tot het laatste cij-
fer is zelden te verwachten > te minder, daar de logarithmen zelve
geene volledige , maar benaderde getallen zijo.