Boekgegevens
Titel: Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Auteur: Hansen, J.A.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-329
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200723
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Vorige scan Volgende scanScanned page
BEREKENING
VAN
SCHEEFHOEKIGE BOLVORMIGE
DRIEHOEKEN.
M en kan de berekeningen der scheefhoekige bolvormige driehoeken
onderscheiden , naarmate gegeven zijn :
1° Drie van elkander liggende gegevens, dat is:
drie zijden of drie hoeken.
2° Drie aan elkander liggende gegevens, dat is :
twee zijden met den
ingesloten hoek ,
of
twee hoeken met de
ingesloten zijde.
3° Twee aan elkander liggende gegevens en de derde daarvan ge-
scheiden , dat is:
twee zijden met den
overstaanden hoek ,
of
twee hoeken met de
overstaande zijde.
Door middel van den pooldriehoek kan in elk dezer gevallen, het
laatste in het eerste, of het eerste in het laatste worden overgebragt.
Eerste Greval.
Hiervoor dienen de formules voor sin. i yl enz. wanneer drie zijden ,
en die voor cos. i a enz. wanneer drie hoeken gegeven zijn. De
laatste komen veel minder te pas, en zijn niet zoo gemakkelijk voor
het geheugen. Om deze reden kan het dienstig zijn , drie hoeken ge-
geven zijnde, die over te brengen in zijden van den pooldriehoek, en
hieruit de hoeken des pooldriehoeks gevonden hebbende, deze weder
over te brengen in zijden des gevraagden driehoeks.
Men kan, even als bij de platte driehoeken , de gevondene hoeken be-
, sin. sin.Ä sin. C .sin. a sin. b sin. c
proeven , doordien -= -=-of -
sin. a sin. h sin. c sin. A sin. B sin. C
zijnde, derzelver logarithmen-verschillen gelijk moeten zijn.