Boekgegevens
Titel: Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Auteur: Hansen, J.A.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-329
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200723
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Vorige scan Volgende scanScanned page
■ 49
Wel is waar zullen de logarithmen-verschillen niet altijd zoo geheel
juist overeenkomen , vooral niet wanneer mea de hoeken slechts in de
naaste minuten uitdrukt, doch wanneer het verschil groot is, kan
men zeker zijn , dat hier of daar eene fout schuilt.
Eene sinus of cosinus grooter dan 1 kan niet beslaan, daar de
straal = 1 is. Stuit gij dus in eenige oplossing op eene sinus of cosi-
nus , waarvan de logarithmus grooter dan O is, zoo kunt gij verzekerd
zijn , dat er of eene fout is in uwe bewerking, of onder de gegevens
geen driehoek kan bestaan. In het laatste geval, dat in de gegevene
voorstellen zonder antwoorden welligt voorkomt, is het dienstig na te
gaan , welke verandering een der gegevens zal moeten ondergaan , om
den driehoek bestaanbaar te maken.
Daar van een' gegeven driehoek veelal slechts een der onbekenden
wordt gevraagd , heb ik in de meeste der volgende opgaven zulks ins-
gelijks gedaan. Hoe meer regelfegt gij tot uw antwoord kunt komen ,
dat is, hoe minder gevondenen gij vooraf noodig hebt, des te minder is
het gevaar van vergissen, des te grooter de kans op naauwkeurigheid.