Boekgegevens
Titel: Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Auteur: Hansen, J.A.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-329
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200723
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
Vreeit gij voor in de war te geralien, bij het weglaten van twee
regels, zoo kunt gij met weinig meer moeite , elke kolom logarithmen
afzonderlijk schrijven , op deze wijie :
a = 100 Colog. = ......= 8,0000000 = 8,0000000
6 = 75 Colog. = 8,1249387 ........= 8,1249387
c = 35 Colog. = 8, 4459320 = 8, 4459320 ........
2 s = 210
s = 105
s — a = 5 log. = ......= 0, 6989700 = O, 6989700
s—b— 30 log. = 1, 4771213 = 1, 4771213
s — c= 70 log. = 1,8450980 = 1,8450980 ........
log. sin.2 , , . 19,9030900 . . 19, 0000000 . .18,3010300
log. sin. 9, 9515450 . . .9,5000000 . ..9,1505150
63026' 5",8 ... 18^26' 5",8 ... 8° 7'48',4
A = 126°52'ir,6,iJ=36°52'll",6,C=16°15'36',8
Daar geen der hoeken eens driehoeks 180° kan zijn , is ^ ^ , ^ B,
^ C steeds beneden 90° , zoodat gij hier nooit behoeft te vragen : Be-
hoort tot eene dezer sinussen ook de stompe supplements-hoek ?
Na de Voorstellen, vroeger bij elk geval opgegeven , regtstreeks te
hebben opgelost, kunt gij u verder oefenen door de volgende opgaven
te ontbinden. Niet bij alle heb ik antwoorden gevoegd , daar gij door
verschillende bewerking u kunt overtuigen van de juistheid uwer ant-
woorden. Ook is daartoe zeer dienstig na te gaan , of de verhouding
tusschen de sinus van eenen hoek en zijne overstaande zijde , voor de
onderscheidene hoeken dezelfde is.
Immers uit a : 6 : c = sin. A : sin. i?: sin C ,
, a b c sin. 4 sin. B sin. C
volgt-r-T — --5=-:---—ï—~-.
sm. A sin. B sm. La b c '
Zoo is, bij voorbeeld , in den laatst uitgewerkten driehoek :
log.sin.^=9, 6726411, log.8in.B=9,9822713, log. sin. C=9, 8544847
Colog. a= 8,0000000, Colog. 6=7,6903698, Colog. c=7, 8181564
log.!l^=7. 6726411, log.^=7, 6726411, log.—=7, 6726411