Boekgegevens
Titel: Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Auteur: Hansen, J.A.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-329
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200723
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
Zij nu AC = 55,08 , AB = 95, 62 , A =
log. AC = 1,7409939
log. sin. A = 9,8610651
log. CD = 1,6020590
log. cotg. A = 9, 9761873
log. AD = 1,5782463
AD = 37, 8657
AB = 95, 62
BD = 57, 7543
W. ~ = 8, 2384156
log. Ci) = 1, 6020590
log. tg, B = 9, 8404746
B = 34° 42' 22"
B + C = 133° 25' 48'
C = 98° 43' 26"
log. coiec. B = O, 2446076
log. CD = 1,6020590
log. BC = 1, 8466666
BC = 70, 2533,
Jog, aB = 1,9805487
, sin. A = 9, 8610651
log. BE = 1,8416138
log, cotg. A = 9, 9761873
AE = 1,8178011
= 65, 7355
/IC = 55, 08
EC ^ — 10, 6557
J- = 8, 9724179 —
^ EC
j. BE = 1,8416138 +
log. tg, C = 0,8140317 —
C = 98° 43' 26"
/} + C = 133° 25' 48"
B = 34° 42' 22'
log, cosec. C = O, 0050538
log. BE = 1,8416138
log. BC = 1,8466676
BC = 70, 2534.
Hadden wij den driehoek rolgens de schaal geteekend , zoo zou uit
de figuur zijn gebleken , dat de loodlijn BE buiten den driehoek valt.
Wij hadden dan voor hoek BCE gevonden 81° 16' 33', van welken
BCA, de te vinden hoek C, het supplement is. Dit is thans geble-
ken uit de negatieven , zoodat de formules in allen gevalle doorgaan.
Dit zal ons ook blijken , wanneer wij nemen :