Boekgegevens
Titel: Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Auteur: Hansen, J.A.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-329
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200723
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Goniometrie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Cursus van platte en bolvormige driehoeksmeting
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
Zij nu gegeven JB = 68, 45 ,
J = 124° 12' 19," 6 ,
en B — 18° 55' 28", 8 .
dan is J + B = 143« 7' 48', 4 ,
C = 36 ' 52' 11", 6 ,
log. = 1, 8353735 log. cos. B = 9, 9758662 log. = 1, 8353735 + log. cos. A = 9, 7498614 —
log. BB — 1,8112397 , log, tg, B — 9, 5351136 log. AE = 1,5852349 — log. tg. A — 0, 1676584 —
log, AD = 1,3463533 log, cotg. C = 0, 1249389 log. DE — 1,7528933 + log. cotg. C = 0, 1249389 +
log, CD = 4712922 log. sec. C = 0, 0969099 log. CE = 1,8778322 log. sec. C = 0, 0969099
log. AC — 5682021 log. BC = 1,9747421
BD — 64, 75. CD — 29, 60, AE = — 38, 48. CE = + 75, 48.
BC = 94,35. AC — 37, 00, AC = 37,00, BC =1 94,35,
Reeds dadelijk blijkt uit dit voorbeeld , dat de formules doorgaan ;
al valt de loodlijn builen den driehoek , mits men lette op de teekens
van de redegetallen der goniometrische lijnen.
Het spreekt van zelf, dat eene dezer oplossingen voldoende is, ten
zij men zich wil overtuigen van de juistheid zijner bewerking. Ik raad
U echter, de volgende opgaven, ter uwer oefening, volgens beide
wijlen op te lossen.
Opgaven.
Voorstel 35. AB = 2425 , A = 47° 55' 30', B = 58° 20'.
» 36. AB = 101,27 , A = 35° 18' , B=lOi ° 15'.
» 37. AB 305,4 , A = 80° 39', Bz=z25° 36' 30'.
» 38. AC 1 145 , A = 83° 16' , 55' 30'.
» 39. BC = 8493 , A — 95° 43' 30', i5=14° 17' 30\
» 40. BC =: 1552 , A = 63° 12' 54", 5 = 42° 4' 30'.